wtorek, 20 marca 2018

Marzec '68

Zapraszam do odwiedzenia strony http://marzec1968.pl/ - w 50. rocznicę wydarzeń marcowych. Warto popatrzeć, poczytać... powtórzyć do matury :)
Szczególnie polecam zakładkę "Geneza", "Dziady", "Praska wiosna", "Kampania antysemicka"
oraz

SŁOWNICZEK
Znalezione obrazy dla zapytania marzec 1968

sobota, 24 lutego 2018

Link dla maturzystów

Logowanie do serwisu dla maturzystów na stronie https://serwis.oke.jaworzno.pl/m18/index.php

(Jest to strona OKE Jaworzno http://www.oke.jaworzno.pl/www2/ - po prawej na pasku macie "Serwisy", tam "Serwis dla zdających", potem "Weryfikacja deklaracji - egzamin maturalny" i w końcu powyższa strona logowania). Kodu nie zgubić! Kiedy już będą wyniki matur, będziecie mogli sprawdzić je sobie od razu.
Uwaga! Termin sprawdzania loginów upływa 28 lutego!!!

niedziela, 24 września 2017

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Ogłoszono terminarz i temat tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Wszystkie informacje można odnaleźć na tej stronie.

Terminarz
  • zgłoszenia do 2 listopada 2017 r.;
  • etap szkolny - test - 9 listopada 2017 r.;
  • etap okręgowy - 2 grudnia 2017 r.;
Regulamin
Program stały
Literatura 
Program zmienny - czyli tegoroczna tematyka 


środa, 13 września 2017

Olimpiada Historyczna - informacje

Załączam linki do strony Olimpiady Historycznej. Uwaga - termin zgłoszeń do 16 października; termin oddania prac do 6 listopada; termin etapu ustnego 21-23 listopada (dokładnie w tym samym czasie jest matura próbna z Operonu...)

Regulamin
Harmonogram

Etap szkolny - pisemny: 
Tematy prac pisemnych -  zasady pisania prac (z Regulaminu)
4.6. Praca powinna spełniać następujące wymogi merytoryczne:
a) w pracy muszą zostać wykorzystane lektury historyczne (pod pojęciem lektury rozumie się monografie naukowe, popularnonaukowe, artykuły z czasopism historycznych – naukowych i popularnonaukowych);
b) uczeń powinien wykazać umiejętność samodzielnego gromadzenia informacji, analizy źródeł oraz konstruowania dłuższej wypowiedzi, a także samodzielnej oceny problemu;
c) w zakresie wiedzy uczeń powinien wykazać znajomość pojęć i zagadnień zawartych w podstawie programowej (zakres rozszerzony).
4.7. Praca pisemna musi spełniać następujące wymogi formalne:
a) znormalizowany wydruk komputerowy bez przypisów, o objętości maks. 20 tys. znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm,
b) załączony wykaz wykorzystanych źródeł (lektur) w postaci bibliografii umieszczonej na dodatkowej stronie,
c) brak informacji pozwalających na identyfikację autora pracy (z wyjątkiem ustalonego hasła do zakodowanych personaliów uczestnika, umieszczonych w zaklejonej kopercie załączonej do pracy).
4.9. Praca oceniana jest przez eksperta - nauczyciela historii, wyznaczonego przez Komisję Szkolną. Nauczyciel dokonuje oceny pracy pisemnej w skali od 1 do 6 [...]
4.10. Do eliminacji ustnych I etapu kwalifikowane są wyłącznie te osoby, które w eliminacjach pisemnych uzyskały ocenę dobry plus, bardzo dobry lub celujący.


Etap szkolny - ustny:
4.11. Eliminacje ustne I etapu odbywają się w terminie wskazanym przez Komisję Szkolną, zgodnym z Terminarzem Olimpiady. W czasie eliminacji ustnych uczniowie odpowiadają przed Komisją Szkolną (minimum trzy osoby) na trzy pytania przygotowane przez Komisję:
  1. a) z zakresu podstawy programowej z historii dla szkół ponadgimnazjalnych (zakres rozszerzony), 
  2. b) z zakresu jednej z wybranych specjalności: 1) starożytność, 2) średniowiecze, 3) epoka nowożytna, 4) historia XIX wieku – do 1918 r., 5) historia XX wieku – po 1918 r., 6) historia parlamentaryzmu w Polsce, 7) historia regionalna,
  3. c) z zakresu znajomości 3 wybranych lektur z wykazu przygotowanego przez Komitet Główny.

Obiecane klasie IIA namiary na książkę :)

Joanna Petry Mroczkowska, Feminizm - antyfeminizm. Kobieta w Kościele", Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.

poniedziałek, 11 września 2017

Uwaga! Konkurs Państwowej Komisji Wyborczej!

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze ogłosiły II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Konkurs, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poświęcony będzie wyborom samorządowym, które odbędą się jesienią przyszłego roku. Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w Konkursie do 17 października br. 

9 listopada o godzinie 1000 odbędzie się etap szkolny Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań. Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, będą pisali pracę na jeden z trzech tematów. Rozstrzygnięcie drugiego etapu nastąpi do 15 lutego 2018 r. W trzecim, ogólnopolskim etapie Konkursu najlepsi uczniowi z całej Polski spotkają się 15 marca 2018 r. w Warszawie z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania. Laureaci konkursu na szczeblu ogólnopolskim otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 zł, drugie 800 zł, trzecie 600 zł. Autorzy najlepszy prac w województwach otrzymają nagrody rzeczowe.
   

czwartek, 7 września 2017

Uwaga! Terminy kółek

Kółko maturalne z historii będzie odbywało się we wtorki na 8. lekcji (14:10-14:55), w sali 85 rzecz jasna.

Kółko maturalne z WOS-u (zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem) może odbywać się w poniedziałki na 8. lekcji (ta sama godzina i miejsce) naprzemiennie ze spotkaniami Szkolnej Grupy Amnesty International (grupa pewnie będzie się spotykać raz w miesiącu, w pozostałe tygodnie zapraszam chętnych maturzystów z WOS-u).