niedziela, 24 września 2017

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Ogłoszono terminarz i temat tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Wszystkie informacje można odnaleźć na tej stronie.

Terminarz
  • zgłoszenia do 2 listopada 2017 r.;
  • etap szkolny - test - 9 listopada 2017 r.;
  • etap okręgowy - 2 grudnia 2017 r.;
Regulamin
Program stały
Literatura 
Program zmienny - czyli tegoroczna tematyka 


środa, 13 września 2017

A propos feminizmu :D

Dla wyjaśnienia - to nagranie to satyra, żart... Żona jednego z tych panów (Loujan Al Hathloul) jest znaną saudyjską aktywistką na rzecz praw kobiet :)


Romantyczna muzyka dla IIIA

F. Chopin - "Etiuda rewolucyjna"E. Grieg - "Peer Gynt: W jaskini króla gór"


Olimpiada Historyczna - informacje

Załączam linki do strony Olimpiady Historycznej. Uwaga - termin zgłoszeń do 16 października; termin oddania prac do 6 listopada; termin etapu ustnego 21-23 listopada (dokładnie w tym samym czasie jest matura próbna z Operonu...)

Regulamin
Harmonogram

Etap szkolny - pisemny: 
Tematy prac pisemnych -  zasady pisania prac (z Regulaminu)
4.6. Praca powinna spełniać następujące wymogi merytoryczne:
a) w pracy muszą zostać wykorzystane lektury historyczne (pod pojęciem lektury rozumie się monografie naukowe, popularnonaukowe, artykuły z czasopism historycznych – naukowych i popularnonaukowych);
b) uczeń powinien wykazać umiejętność samodzielnego gromadzenia informacji, analizy źródeł oraz konstruowania dłuższej wypowiedzi, a także samodzielnej oceny problemu;
c) w zakresie wiedzy uczeń powinien wykazać znajomość pojęć i zagadnień zawartych w podstawie programowej (zakres rozszerzony).
4.7. Praca pisemna musi spełniać następujące wymogi formalne:
a) znormalizowany wydruk komputerowy bez przypisów, o objętości maks. 20 tys. znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm,
b) załączony wykaz wykorzystanych źródeł (lektur) w postaci bibliografii umieszczonej na dodatkowej stronie,
c) brak informacji pozwalających na identyfikację autora pracy (z wyjątkiem ustalonego hasła do zakodowanych personaliów uczestnika, umieszczonych w zaklejonej kopercie załączonej do pracy).
4.9. Praca oceniana jest przez eksperta - nauczyciela historii, wyznaczonego przez Komisję Szkolną. Nauczyciel dokonuje oceny pracy pisemnej w skali od 1 do 6 [...]
4.10. Do eliminacji ustnych I etapu kwalifikowane są wyłącznie te osoby, które w eliminacjach pisemnych uzyskały ocenę dobry plus, bardzo dobry lub celujący.


Etap szkolny - ustny:
4.11. Eliminacje ustne I etapu odbywają się w terminie wskazanym przez Komisję Szkolną, zgodnym z Terminarzem Olimpiady. W czasie eliminacji ustnych uczniowie odpowiadają przed Komisją Szkolną (minimum trzy osoby) na trzy pytania przygotowane przez Komisję:
  1. a) z zakresu podstawy programowej z historii dla szkół ponadgimnazjalnych (zakres rozszerzony), 
  2. b) z zakresu jednej z wybranych specjalności: 1) starożytność, 2) średniowiecze, 3) epoka nowożytna, 4) historia XIX wieku – do 1918 r., 5) historia XX wieku – po 1918 r., 6) historia parlamentaryzmu w Polsce, 7) historia regionalna,
  3. c) z zakresu znajomości 3 wybranych lektur z wykazu przygotowanego przez Komitet Główny.

Obiecane klasie IIA namiary na książkę :)

Joanna Petry Mroczkowska, Feminizm - antyfeminizm. Kobieta w Kościele", Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.

poniedziałek, 11 września 2017

Uwaga! Konkurs Państwowej Komisji Wyborczej!

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze ogłosiły II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Konkurs, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poświęcony będzie wyborom samorządowym, które odbędą się jesienią przyszłego roku. Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w Konkursie do 17 października br. 

9 listopada o godzinie 1000 odbędzie się etap szkolny Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań. Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, będą pisali pracę na jeden z trzech tematów. Rozstrzygnięcie drugiego etapu nastąpi do 15 lutego 2018 r. W trzecim, ogólnopolskim etapie Konkursu najlepsi uczniowi z całej Polski spotkają się 15 marca 2018 r. w Warszawie z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania. Laureaci konkursu na szczeblu ogólnopolskim otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 zł, drugie 800 zł, trzecie 600 zł. Autorzy najlepszy prac w województwach otrzymają nagrody rzeczowe.
   

czwartek, 7 września 2017

Uwaga! Terminy kółek

Kółko maturalne z historii będzie odbywało się we wtorki na 8. lekcji (14:10-14:55), w sali 85 rzecz jasna.

Kółko maturalne z WOS-u (zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem) może odbywać się w poniedziałki na 8. lekcji (ta sama godzina i miejsce) naprzemiennie ze spotkaniami Szkolnej Grupy Amnesty International (grupa pewnie będzie się spotykać raz w miesiącu, w pozostałe tygodnie zapraszam chętnych maturzystów z WOS-u).